Besplatna dostava   |   30 dana za povrat

Uvjeti i odredbe

Izdano u skladu s Odjeljkom 1751. st. 1 Zakona br. 89/2012 Coll., Građanskog zakona, kako je izmijenjen i dopunjen (u daljnjem tekstu: "građanski zakon")

Čl. I. Osnovne odredbe

1.1 Ovi uvjeti i odredbe (u daljnjem tekstu: "uvjeti i odredbe") eyerim, s.r.o., sa sjedištem u Brezová 2055/22, Spišská Nová Ves 052 01, Slovakia, Reg. No.: 47 970 006 (u daljnjem tekstu "prodavatelj") utvrđuje međusobna prava i obveze ugovornih stranaka koje proizlaze iz ili u vezi s ugovorom o kupnji sklopljenim između prodavatelja i kupca putem elektroničkog naloga (u daljnjem tekstu "ugovor o kupnji") i čine njegov sastavni dio. Prodavač je operater internetske trgovine na www.eyerim.cz (u daljnjem tekstu "web stranica") putem web sučelja (u daljnjem tekstu " sučelje web trgovine").

1.2 Ovi uvjeti i odredbe ne primjenjuju se na slučajeve u kojima je osoba koja namjerava kupiti robu od prodavatelja pravna osoba ili osoba koja stavlja nalog u svoje poslovanje ili u obavljanje svoje samostalne profesionalne djelatnosti.

1.3 Odredbe osim onih uključenih u uvjete i odredbe mogu dogovoriti kupac i prodavatelj (u daljnjem tekstu “ugovorne stranke″) u ugovoru o kupnji. Sporazumi u ugovoru o kupnji koji se razlikuju od onih navedenih u ovim uvjetima i odredbama imaju prioritet primjene.

1.4 Odredbe ovih uvjeta i odredbi sastavni su dio ugovora o kupnji. Ugovor o kupnji i ovi uvjeti i odredbe izrađuju se na slovačkom jeziku. Ugovor o kupnji može se zaključiti na slovačkom jeziku.

1.5 Prodavatelj može izmijeniti ili dopuniti ove uvjete i odredbe. Ova odredba ne dovodi u pitanje prava i obveze koje proizlaze tijekom važenja prethodnih verzija ovih uvjeta i odredbi.

Čl. II. Korisnički račun

2.1 Kupac može naručiti robu izravno u sučelju web trgovine pod registracijom ili bez registracije.

2.2 Pri prijavi na internetsku stranicu i naručivanje robe kupac je dužan dati točne i istinite podatke. Kupac mora ažurirati podatke navedene na korisničkom računu nakon bilo kakve izmjene. Prodavač smatra da su podaci koje je kupac dao na korisničkom računu i tijekom procesa naručivanja robe ispravni.

2.3 Pristup korisničkom računu zaštićen je korisničkim imenom i zaporkom. Kupac se obvezuje da će sačuvati povjerljivost informacija potrebnih za pristup njegovom korisničkom računu.

2.4 Kupac nema pravo dopustiti bilo kojoj trećoj strani da koristi njegov korisnički račun.

2.5 Prodavatelj ima pravo izbrisati korisnički račun, posebno ako kupac ne koristi svoj korisnički račun više od 24 mjeseca ili ako kupac krši svoje obveze prema ugovoru o kupnji (uključujući uvjete i odredbe).

Čl. III. Zaključivanje ugovora o kupnji

3.1 Bilo koje i sve prezentacije robe stavljene u sučelje web trgovine su informativne prirode, a prodavatelj nije obvezan sklopiti ugovor o kupnji u vezi s tom robom. Zakonska odredba odjeljka 1732 par. 2. Građanskog zakona ne primjenjuje se.

3.2 Sučelje web trgovine sadrži informacije o robi, uključujući cijene pojedinih proizvoda. Cijene robe uključuju troškove vezane uz ambalažu, porez na dodanu vrijednost i sve relevantne naknade. Cijene robe ne uključuju troškove vezane uz isporuku robe. Cijene robe ostaju važeće toliko dugo koliko god se prikazuju u sučelju web trgovine. Ova odredba ne ograničava mogućnost prodavatelja da sklapa ugovor o kupnji na pojedinačno dogovorene uvjete.

3.3 Kako bi naručio robu, kupac će popuniti obrazac narudžbe na sučelju web trgovine. Obrazac za narudžbu sadrži posebne informacije vezane uz:

     3.3.1 Naručenu robu (kupac "stavlja" robu u svoju elektroničku košaricu za kupnju u sučelju web trgovine),

     3.3.2 način plaćanja kupovne cijene, odabrani način dostave naručene robe i

     3.3.3 podatke o troškovima koji se odnose na dostavu robe (u daljnjem tekstu "narudžba").

3.4 Prije slanja narudžbe prodavatelju, kupac može provjeriti i mijenjati podatke koji su stavljeni u narudžbu, uzimajući u obzir kupčevu mogućnost da identificira i ispravlja pogreške nastale prilikom unosa podataka u narudžbu. Kupac šalje narudžbu prodavatelju klikom na gumb "PAY". Prodavač smatra da podaci koji su navedeni u narudžbi točni. Prodavatelj po primitku narudžbe potvrđuje primitak kupcu putem e-pošte koja je poslana na adresu e-pošte kupca kako je navedeno u korisničkom računu ili u narudžbi (u daljnjem tekstu "adresa e-pošte kupca").

3.5 Prodavatelj ima pravo u bilo kojem trenutku, ovisno o prirodi narudžbe (količina robe, kupovna cijena, procijenjeni troškovi dostave), zatražiti od kupca dodatnu potvrdu narudžbe (npr. pismenim putem ili telefonom).

3.6 Ugovorni odnos prodavatelja i kupca utvrđuje se po primitku narudžbe (prihvaćanja) koju prodavatelj šalje kupcu putem e-pošte na adresu e-pošte kupca.

3.7 Kupac pristaje koristiti daljinski način komunikacije prilikom sklapanja ugovora o kupnji. Troškove nastale prema kupcu pri korištenju udaljenih sredstava za komunikaciju u vezi s sklapanjem Ugovora o kupnji (troškovi internetske veze, troškovi telefonskih poziva) snosi kupac, a ti se troškovi ne razlikuju od standardnih tarifa.

Čl. IV. Cijena kupnje i uvjeti plaćanja

4.1 Kupac može platiti troškove kupnje i troškove dostave, ako ih ima, kako je određeno u ugovoru o kupnji, koristeći sljedeće načine:

      a) u gotovini putem poštanske narudžbe koja se šalje na adresu koju odredi kupac u narudžbi;

      b) bezgotovinskim plaćanjem putem kartice;

      c) bezgotovinskim plaćanjem putem usluge PayPal;

      d) putem Bitcoin internetske mreže za plaćanje

4.2 Zajedno s kupovnom cijenom, kupac je dužan platiti troškove povezane s dostavom robe u ugovorenom iznosu na temelju odabranog načina dostave. Osim ako nije drugačije navedeno, kupovna cijena uključuje i troškove povezane s dostavom robe.

4.3 Kupac prodavatelju nije dužan uplatiti depozit ili slično plaćanje. Ovo ne dovodi u pitanje odredbu čl. 4.6 uvjeta i odredbi koja se odnosi na obvezu plaćanja unaprijed.

4.4 Ako se odabere plaćanje putem pošte, kupovna cijena plaća se po primitku robe. Ako se odabere bezgotovinsko plaćanje i ako se plaćanje vrši putem Bitcoin mreže za plaćanje putem Interneta, kupovna cijena se plaća nakon zaključenja ugovora o kupnji. Ako se odabere bezgotovinsko plaćanje, kupčeva obveza plaćanja kupovne cijene smatrat će se ispunjenom nakon što se dotični iznos uknjiži na račun prodavatelja.

4.5 Prodavatelj ima pravo, osobito ako Kupac ne potvrdi narudžbu u skladu s čl. 3.7 uvjeta i odredbi, zahtijevati uplaćivanje cjelokupne kupovne cijene prije slanja robe kupcu. Zakonska odredba odjeljka 2119, par. 1. Građanskog zakona ne primjenjuje se.

4.6. Svi popusti na kupovnu cijenu robe koju je prodavatelj dao kupcu ne mogu se zbrajati.

4.7 Ako je uobičajeno u poslovnim odnosima ili ako je utvrđeno općim obvezujućim propisima, prodavatelj će izdati poreznu ispravu - fakturu kupcu u pogledu plaćanja izvršenih prema ugovoru o kupnji. Prodavatelj je odgovoran za porez na dodanu vrijednost. Prodavatelj će kupcu ispostaviti poreznu ispravu - fakturu nakon što se plati prodajna cijena robe, te je poslati elektroničkom poštom na adresu e-pošte kupca.

4.8 U slučaju prijavljenih tehničkih grešaka ili nenamjernih odstupanja u cijenama robe predstavljene na web stranici trgovine, prodavatelj nije dužan sklopiti ugovor o kupnji koji se odnosi na tu robu. Ako je ugovor p kupnji već sklopljen, prodavatelj zadržava pravo povlačenja iz ugovora o kupnji. Ako se prodavatelj povuče iz ugovora o kupnji, vratit će sredstva koja je primio od kupca u roku od četrnaest dana nakon povlačenja prodavatelja iz ugovora o kupnji, na jednak način na koji je primio sredstva od kupca.

Čl. V. Povlačenje iz ugovora o kupnji

5.1 Sukladno odjeljku 1829 par. 1. Građanskog zakona, kupac ima pravo povući se iz ugovora o kupnji u roku od 30 dana od primitka robe; u slučaju da predmet ugovora o kupnji pokriva više vrsta robe ili dostavu više dijelova, to razdoblje počinje na dan posljednje isporuke robe. Obavijest o povlačenju iz ugovora o kupnji mora biti poslana prodavatelju u roku navedenom u prethodnoj rečenici. Da bi se povukao iz ugovora o kupnji, kupac može koristiti uzorak obrasca koji pruža prodavatelj, a koji je priložen ovim uvjetima i odredbama. Kupac može poslati obavijest o povlačenju, između ostalog, na poslovnu adresu prodavatelja:
eyerim s.r.o.
Michalská 389/20
811 01, Bratislava
Slovakia

Ili na adresu e-pošte prodavatelja:
kontakt@eyerim.hr

5.2 Ako se kupac povuče iz ugovora o kupnji u skladu s čl. 5.1 ovih uvjeta i odredbi, ugovor o kupnji će se poništiti od samog početka. Roba se mora vratiti prodavatelju u roku od četrnaest dana od povlačenja kupca iz ugovora. Ako se kupac povuče iz ugovora o kupnji, snosit će sve troškove vraćanja robe prodavatelju, uključujući i slučaj kada se roba ne može vratiti standardnom poštom, s obzirom na njenu prirodu.

5.3 Ako se kupac povuče iz ugovora o kupnji u skladu s čl. 5.1 ovih uvjeta i odredbi, prodavatelj će vratiti primljene iznose od kupca u roku od četrnaest dana od povlačenja kupca iz ugovora o kupnji na isti način kao što su sredstva primljena od kupca. Prodavač također ima pravo vratiti transakciju koju je kupac vratio odmah čim je kupac je vratio robu ili na drugi način, sve dok kupac pristaje a kupcu ne nastaju daljnji troškovi. Ako se kupac povuče iz iz ugovora o kupnji, prodavatelj nije dužan vratiti prihvaćena sredstva kupcu prije nego što kupac vrati robu ili prikaže dokaz o slanju robe prodavatelju. Nije se moguće požaliti na korektivne očne leće proizvedene na temelju individualnih zahtjeva. Samo okvir podliježe mogućnosti zamjene ili povrata. Nijedna pristojba za uslugu narudžbe poštom ne može se vratiti.

5.4. Prodavatelj ima pravo jednostrano izjednačiti pravo na naknadu štete nastale na robi nasuprot prava kupca za povrat novca.

5.5 Sve do trenutka kada kupac primi robu, prodavatelj ima pravo povući se iz ugovora o kupnji u bilo kojem trenutku. U takvom slučaju, prodavatelj će kupcu vratiti kupovnu cijenu bez nepotrebnog kašnjenja putem bezgotovinskog plaćanja poslanog na račun koji odredi Kupac.

5.6. Ukoliko je poklon poslan kupcu zajedno s robom, između prodavatelja i kupca zaključuje se ugovor o darovanju, koji uključuje klauzulu o otkazu, kojom se određuje da ako se kupac povuče iz ugovora o kupnji, ugovor o darovanju prestaje važiti a kupac je dužan vratiti poklon zajedno s robom.

Čl. VI. Isporuka i dostava robe

6.1 Kupac odabire načine (metode) isporuke robe u obrascu narudžbe. Ako se način isporuke dogovara temeljem posebnog zahtjeva kupca, kupac snosi rizik i potencijalne dodatne troškove koji se odnose na takve načine isporuke.

6.2 Ako je prodavatelj dužan prema ugovoru o kupnji isporučiti robu na adresu koju je odredio kupac u obrascu za narudžbu, kupac je dužan prihvatiti robu nakon isporuke.

6.3 Ako je nužno, zbog razloga koji se mogu pripisati kupcu, da se roba isporučuje više puta ili na drugi način kako je navedeno u obrascu za narudžbu, kupac je dužan pokriti sve troškove povezane s ponovljenom isporukom robe ili troškovima povezanim s različitim načinom isporuke.

6.4 Nakon primitka robe od dostavljača, kupac je dužan provjeriti integritet ambalaže i, u slučaju bilo kakvih grešaka, odmah prijaviti tu činjenicu dostavljaču. Ako se otkriju nedostaci u pakiranju i ukazuju na neovlašteno otvaranje pošiljke, kupac nije dužan preuzeti pošiljku od prijevoznika.

6.5 Ostala prava i obveze stranaka u vezi s dostavom robe određuju prodavateljevi uvjeti dostave, koje čine Aneks 1 ovih Uvjeta i odredbi.

Čl. VII. Prava koja proizlaze iz neispravnog izvršavanja

7.1 Prava i obveze ugovornih stranaka koje proizlaze iz neispravnog izvršavanja regulirane su općeprihvaćenim zakonskim pravilima (posebice odredbe odjeljaka od 1914. do 1925., odjeljaka 2099. do 2117. i odjeljaka 2161. do 2174. Građanskog zakona).

7.2 Prodavatelj jamči kupcu da roba nema nedostataka po primitku. Konkretno, prodavatelj je odgovoran prema kupcu da, u trenutku primitka robe:

      7.2.1 roba ima svojstva koju su ugovorne stranke dogovorile i, u nedostatku sporazuma, imaju svojstva koja je opisao prodavatelj ili proizvođač ili koje kupac očekuje s obzirom na prirodu robe i na temelju oglašavanje.

      7.2.2 je roba prikladna za svrhu koju je prodavatelj predstavio ili za koju se roba iste vrste obično koristi,

      7.2.3 kakvoća ili izvedba robe odgovara kvaliteti ili izvedbi primjerka ili uzorka, ako je kvaliteta ili izvedba utvrđena na temelju dogovorenog primjerka ili uzorka.

      7.2.4 je roba u odgovarajućoj količini, opsegu ili težini; i

      7.2.5 da roba udovoljava zakonskim zahtjevima.

7.3. Ako se nedostaci otkriju unutar šest mjeseci od preuzimanja, roba će se smatrati neispravnom već u trenutku preuzimanja. Kupac ima pravo potraživanja zbog nedostataka koji su otkriveni na robi široke potrošnje u roku od dvadeset i četiri mjeseca nakon preuzimanja, osim ako nije određen duži vremenski rok za određeni proizvod.

7.4 Kupac će tražiti pravo nastalo uslijed neispravne izvedbe na poslovnoj adresi prodavatelja. Zahtjev će se smatrati kao da je izvršen u trenutku primitka robe od strane prodavača.

7.5 Ostala prava i obveze stranaka u svezi s prodavateljevom odgovornošću za nedostatke mogu se dogovoriti u prodavateljevom pravilniku o pritužbama.

Čl. VIII. Ostala prava i obveze prodavatelja i kupca

8.1 Kupac preuzima vlasništvo nad robom nakon plaćanja cijele kupovne cijene robe.

8.2 Prodavatelj nije obvezan nikakvim kodeksom ponašanja u odnosu na kupca u skladu s odredbama odjeljka 1826. 1e) Građanskog zakona.

8.3 Izvanparniči žalbeni postupci potrošača uređeni su od strane prodavatelja putem adrese e-pošte kontakt@eyerim.cz. Prodavatelj će poslati informacije povodom kupčeve pritužbe na adresu e-pošte kupca. Izvanparnično rješavanje potrošačkih sporova koji proizlaze iz ugovora o kupnji prema ovim Uvjetima i odredbama obavljat će Slovačka trgovinska inspekcija, sa sjedištem u Prievozská 32, PO BOX 5, 820 07 Bratislava 27, web stranice: http: //www.soi.sk/.

8.4 Prodavatelj ima pravo prodavati robu na temelju poslovne dozvole. Ured za zaštitu podataka će nadzirati zaštitu osobnih podataka. Slovačka trgovinska inspekcija prati, između ostalog, usklađenost s Zakonom br. 634/1992 Coll. o zaštiti potrošača, kako je izmijenjen.

8.5 Kupac ovime preuzima rizik u skladu s Odjeljkom 1765. par. 2. Građanskog zakona.

Čl. IX. Zaštita osobnih podataka

9.1 Zaštita osobnih podataka kupca koji je fizička osoba je osigurana Zakonom br. 101/2000 Coll. o zaštiti osobnih podataka, kako je izmijenjen.

9.2 Kupac se slaže s obradom svojih osobnih podataka: ime i prezime, kućna adresa, adresa dostave, identifikacijski broj, porezni identifikacijski broj, adresa e-pošte i telefonski broj (u daljnjem tekstu zajednički nazivani "osobni podaci").

9.3 Kupac se slaže s obradom svojih osobnih podataka od strane prodavatelja u svrhu ostvarivanja prava i obveza prema ugovoru o kupnji i u svrhu održavanja njegovog korisničkog računa. Osim ako kupac ne odluči drugačije, kupac se slaže s obradom njegovih osobnih podataka i za potrebe primanja informacija i za komercijalnu komunikaciju. Suglasnost za obradu osobnih podataka u punoj mjeri prema ovom članku nije uvjet koji bi sam spriječio sklapanje ugovora o kupnji.

9.4 Kupac potvrđuje da je dužan dati svoje osobne podatke (prilikom registracije, u njegovom korisničkom računu, prilikom naručivanja u sučelju web trgovine) ispravno i istinito te da je dužan obavijestiti prodavatelja o svim promjenama u osobnim podacima bez nepotrebnog kašnjenja.

9.5 Prodavatelj može ovlastiti treću osobu kao procesora osobnih podataka kupca. Prodavatelj neće otkriti osobne podatke kupca trećim stranama, osim osobama koje isporučuju robu, bez prethodne suglasnosti kupca.

9.6 Osobni podaci biti će obrađeni kroz neodređeno vrijeme. Osobni podaci biti će automatski obrađeni u elektroničkom obliku na automatizirani način ili u tiskanom obliku na neautomatizirani način.

9.7 Kupac potvrđuje da su dostavljeni osobni podaci točni i da je obaviješten da je pružanje osobnih podataka dobrovoljno.

9.8 U slučaju da kupac smatra da prodavatelj ili procesor (članak 9.5 ovih uvjeta i odredbi) obrađuje njegove osobne podatke protiv zakona ili protiv ovih uvjeta i odredbi, on može:

      9.8.1 zatražiti od prodavatelja ili procesora pojašnjenje,

      9.8.2 zahtijevati od prodavatelja ili procesora da riješi takvu situaciju.

9.9 U slučaju da kupac zatraži informacije vezane uz obradu njegovih osobnih podataka, prodavatelj je dužan dati takve podatke. Prodavač ima pravo tražiti razumnu naknadu koja ne prelazi troškove koji su potrebni za pružanje informacije vezane za obradu informacija iz prethodne rečenice.

Čl. X. Dostava

10.1 Kupac može primiti podatke na adresu e-pošte kupca.

Čl. XI. Završne odredbe

11.1 Ugovorne stranke su se izričito sporazumjele da se sporovi koji mogu nastati iz sporazuma sklopljenih između njih, sporovi koji proizlaze iz sporazuma, uključujući sporove koji se odnose na njegovu valjanost, tumačenje, izvršenje ili prestanak, prava koja proizlaze izravno ili neizravno iz ovog pravnog odnosa , pitanja prava koja su povezana s gore navedenim pravima, čak i ako je ovaj ugovor nevažeći, opozvan ili povučen, najprije rješavaju pomirenjem na temelju načela poštenja i dobrih manira. Ako sporazum ne uspije, sporovi će se riješiti u sudskim postupcima pred sudovima Slovačke Republike po češkom zakonu.

11.2 U slučaju da odnos utvrđen ugovorom o kupnji sadrži međunarodni (strani) element, ugovorne stranke su se složile da sporazum sklopljen između njih reguliraju primjenjiva zakonska pravila Slovačke Republike, posebice Građanski zakon. Ovo ne dovodi u pitanje prava potrošača koja proizlaze iz općenito obvezujućih pravnih pravila.

11.3 Osim ako je ugovorom između prodavatelja i kupca drugačije dogovoreno, ovi uvjeti i odredbe vrijede i primjenjuju se od 1. listopada 2016. godine.

11.4 Ovi uvjeti i odredbe mogu biti promijenjeni ili izmijenjeni od strane prodavatelja. Ova odredba ne dovodi u pitanje prava i obveze koje proizlaze tijekom važenja prethodne verzije uvjeta i odredbi. Ažurirani tekst uvjeta i odredbi objavljen je na www.eyerim.sk.

11.5 Kupac se obvezuje primiti informacije vezane uz prodavateljeve usluge ili poslovanje na adresu e-pošte kupca i pristaje primati komercijalnu komunikaciju od prodavatelja na adresu e-pošte kupca.

11.6 Ako bilo koja od odredbi ovih uvjeta i odredbi bude ili postane nevažeća ili neučinkovita, umjesto takve nevažeće ili neučinkovite prirode upotrebljava se nova odredba koja ima što je moguće bliže značenje nevžećoj ili neučinkovitoj odredbi. Nevažnost ili neučinkovitost neke odredbe ne dovodi u pitanje valjanost preostalih odredbi. U slučaju sumnje, odredbe ovih uvjeta i odredbi smatrat će se valjanim, prije nego ne valjanim.

11.7 Ugovor o kupnji, uključujući ove uvjete i odredbe, arhivira prodavatelj u elektroničkom obliku i nije dostupan.

Kontakt podaci prodavatelja:
Adresa dostave:
eyerim s.r.o.
Michalská 389/20
811 01 Bratislava
Slovakia
e-mail address: kontakt@eyerim.hr
phone: +421 915 774 755